LILY英语官网

 找回密码
 加入Lily大家庭
版主: admin
作者 回复/查看 最后发表
在线课堂好不好?LILY英语让你复习课上见分晓 attach_img admin 2018-12-1 0551 admin 2018-12-1 15:53:51
从测评成绩的对比,来看看LILY加强班学生的学习成效真牛 attach_img admin 2018-12-1 0489 admin 2018-12-1 15:43:35
走进班级,记录在线课堂芍药居11班家长进班听课 attach_img admin 2018-12-1 0285 admin 2018-12-1 15:23:34
“一周一次的线上课堂加强班”能让孩子形成英语思维吗 attach_img admin 2018-12-1 0300 admin 2018-12-1 15:13:03
Lily**网址 anyuan613 2018-5-6 0686 anyuan613 2018-5-6 18:09:12
题库未**通,却扣我京豆 王子萌 2018-5-1 0870 王子萌 2018-5-1 10:45:20
怎样查找试卷详情? guojiahui922 2018-4-6 0798 guojiahui922 2018-4-6 12:41:34
求助 htcx1217 2018-2-23 01174 htcx1217 2018-2-23 21:20:44
重复扣金豆,请解决 Amy-yang 2018-2-5 0882 Amy-yang 2018-2-5 19:52:41
请确认题库答案是否有问题——树屋29本Christmas in Camelot attach_img heatlevel 哪儿跑 2017-11-19 41381 哪儿跑 2017-12-9 13:14:15
暗夜里的骑士 13718160803 2017-11-9 0994 13718160803 2017-11-9 10:44:53
转班带来的改变 lena_dong 2017-11-6 01368 lena_dong 2017-11-6 15:13:12
有关金豆 baiyuntian 2017-10-23 01108 baiyuntian 2017-10-23 15:20:05
关于在线答题的问题 xiangxinran 2017-8-16 01379 xiangxinran 2017-8-16 16:32:09
考试结果怎么再次查看 radish228 2017-7-30 01351 radish228 2017-7-30 18:18:02
劲松校区,不想说再见 wantianli 2017-7-21 11430 lily劲松 2017-7-21 17:48:45
感谢玉泉营133班smile老师 April7 2017-7-4 01490 April7 2017-7-4 18:38:42
咨询没有做完的测试下线了还能继续做吗 hellenhuang 2017-5-15 01206 hellenhuang 2017-5-15 13:37:34
感谢学院路154班Rain老师 rubysj 2017-3-19 01678 rubysj 2017-3-19 22:31:35
10岁孩子眼中的将心比心 bianhy 2017-3-13 01346 bianhy 2017-3-13 11:37:50

投诉邮箱

cs@lilyenglish.com

客服QQ

800001098

腾讯微博
新浪微博
    
回顶部