LILY英语官网

 找回密码
 加入Lily大家庭
广渠门分校
收藏本版

广渠门分校 今日: 0|主题: 82

作者 回复/查看 最后发表
[咨询] 广渠门夏训三期及员工工作时间通知 attach_img lily广渠门 2014-7-27 0899 lily广渠门 2014-7-27 10:25:25
[咨询] 一家人 attach_img lily广渠门 2014-7-24 11249 lily学院路 2014-7-25 15:37:42
[咨询] 关于2014年秋季新生收费调整的通知 lily广渠门 2014-7-22 0863 lily广渠门 2014-7-22 15:01:54
[建议] 11班成绩总结有错误 wangxinyuanna 2014-7-19 1839 lily广渠门 2014-7-19 09:50:12
[咨询] 广渠门夏训汇报1 attach_img lily广渠门 2014-7-18 0883 lily广渠门 2014-7-18 14:29:05
[咨询] 2014年广渠门秋季学期报名时间 attach_img lily广渠门 2014-6-7 01222 lily广渠门 2014-6-7 13:46:23
[咨询] 广渠门2014秋季排班汇总表 attach_img xiaochen.li 2014-6-7 0855 xiaochen.li 2014-6-7 08:50:02
[咨询] 六一儿童节 attach_img lily广渠门 2014-6-3 0990 lily广渠门 2014-6-3 14:17:07
[咨询] 2014年广渠门分校夏训收费通知 attach_img lily广渠门 2014-5-28 0971 lily广渠门 2014-5-28 12:49:30
[咨询] 广渠门2014年春季学期期末考试安排 lily广渠门 2014-5-23 0860 lily广渠门 2014-5-23 10:15:35
[咨询] 广渠门夏训通知 lily广渠门 2014-5-17 0858 lily广渠门 2014-5-17 08:46:43
[咨询] 暑假集训如何安排? heatlevel fengfx0000 2014-3-3 41645 fengfx0000 2014-4-29 17:13:45
[咨询] LILy英语劳动节放假安排 lily广渠门 2014-4-19 0819 lily广渠门 2014-4-19 09:00:42
[建议] 广渠门校区家长进班听课即将开始 lily广渠门 2014-3-30 01270 lily广渠门 2014-3-30 10:03:17
[咨询] LILY英语2014年春季学期节假日放假安排 lily广渠门 2014-3-5 0929 lily广渠门 2014-3-5 10:59:27
[表扬] 收获在集训 attach_img lily广渠门 2014-2-14 0780 lily广渠门 2014-2-14 17:19:00
[表扬] 广渠门冬训状况 attach_img lily广渠门 2014-2-12 0726 lily广渠门 2014-2-12 09:55:13
[咨询] 广渠门2014春季集中收费时间 heatlevel lily广渠门 2013-12-14 3879 lily广渠门 2014-2-7 14:52:01
[咨询] 春节放假通知 wwccdd 2014-1-21 0556 wwccdd 2014-1-21 14:01:17
[咨询] 广渠门冬训时间安排 heatlevel lily广渠门 2013-11-26 2870 lily广渠门 2014-1-15 13:11:09

投诉邮箱

cs@lilyenglish.com

客服QQ

800001098

腾讯微博
新浪微博
    
回顶部